תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)

התשנ"ז – 1997

תוספת (תקנה 3)

סוגי ציוד מגן אישי להגנת איברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

 

פרק 7 מתקנות ציוד מגן אישי, המתייחס להגנת רגליים.

 


איבר הגוף הטעון הגנה   עבודות ותהליכים מסוכנים סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
7. הגנת רגליים

 

7.1 הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך; נעל או מגפי בטיחות;

נעלי בטיחות לרתכים הניתנות להסרה מהירה;

נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים;

נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור;

נעלי או מגפי בטיחות אנטי סטטיות;

נעלי או מגפי בטיחות מבודדים לחשמלאים;

מגיני ברכיים;

מדרסי מגן (מפני חום, מפני חדירת גופים חדים ומפני הזעה);

נעלי או מגפי בטיחות עמידות מפני חדירת תמיסות כימיות מסוכנות;

תמיסות כימיות מסוכנות

7.2 עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותן בפקודה;
7.3 הנחת צנרת תעשייתית ואחזקתה;
7.4 עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה;
7.5 עבודה ליד כורי התכת מתכת ותנורי התכת מתכת;
7.6 עבודות עיבוד פלדה, עבודה בתהליכי ערגול ויציקה;
7.7 עבודות הקשורות במערכות קיטור ועבודה בתחנות כוח;
7.8 בניית תנורים, הרכבת מערכות חימום ואוורור, ואחזקתם;
7.9 עבודה עם תנורי התכה או בקרבתם, עבודות מתכת, עיבוד קר וחם של מתכות;
7.10 מכונאות
7.11 עבודה במכרות ומחצבות, כריה פתוחה, טיפול בערוב פחם ועיבוד אבן או סלעים;
7.12 יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;
7.13 עבודה עם תבניות בתעשיה הקרמית ובתעשיית חומרי בניה;

 

 

 

7.14 עבודה בבידוד תנורים בתעשיה הקרמית ובתעשיית חומרי הבניה; נעלי או מגפי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה;
7.15 עבודות שינוע ואיחסון;
7.16 עבודה בבתי קירור;
7.17 בניית אוניות, שיפוצן ותחזוקתן;
7.18 סידור וחיבור קרונות רכבת;
7.19 כריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מכני, הפעלת חרמש ומכסחת דשא מכניים;
7.20 עבודה עם ביטומן חם;
7.21 עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;
7.22 עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת חומרים מותכים לרגלים;
7.23 עבודה הדורשת טיפול בחומרים כימיים נוזליים מסוכנים;
7.24 עבודה במתקן חי – כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז-1967;
7.25 עבודה במטבחים, בבתי מטבחיים ובפירוק טבחות בעלי חיים;
7.26 עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה;
7.27 הפעלת טרקטור והפעלת ציוד מכני הנדסי;

 

 

מלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם: