תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)

התשנ"ז – 1997

תוספת (תקנה 3)

סוגי ציוד מגן אישי להגנת איברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

 

פרק 7 מתקנות ציוד מגן אישי, המתייחס להגנת רגליים.

 


איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכניםסוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
7. הגנת רגליים

 

7.1הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך;נעל או מגפי בטיחות;

נעלי בטיחות לרתכים הניתנות להסרה מהירה;

נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים;

נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור;

נעלי או מגפי בטיחות אנטי סטטיות;

נעלי או מגפי בטיחות מבודדים לחשמלאים;

מגיני ברכיים;

מדרסי מגן (מפני חום, מפני חדירת גופים חדים ומפני הזעה);

נעלי או מגפי בטיחות עמידות מפני חדירת תמיסות כימיות מסוכנות;

תמיסות כימיות מסוכנות

7.2עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותן בפקודה;
7.3הנחת צנרת תעשייתית ואחזקתה;
7.4עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה;
7.5עבודה ליד כורי התכת מתכת ותנורי התכת מתכת;
7.6עבודות עיבוד פלדה, עבודה בתהליכי ערגול ויציקה;
7.7עבודות הקשורות במערכות קיטור ועבודה בתחנות כוח;
7.8בניית תנורים, הרכבת מערכות חימום ואוורור, ואחזקתם;
7.9עבודה עם תנורי התכה או בקרבתם, עבודות מתכת, עיבוד קר וחם של מתכות;
7.10מכונאות
7.11עבודה במכרות ומחצבות, כריה פתוחה, טיפול בערוב פחם ועיבוד אבן או סלעים;
7.12יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;
7.13עבודה עם תבניות בתעשיה הקרמית ובתעשיית חומרי בניה;

 

 

 

7.14עבודה בבידוד תנורים בתעשיה הקרמית ובתעשיית חומרי הבניה;נעלי או מגפי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה;
7.15עבודות שינוע ואיחסון;
7.16עבודה בבתי קירור;
7.17בניית אוניות, שיפוצן ותחזוקתן;
7.18סידור וחיבור קרונות רכבת;
7.19כריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מכני, הפעלת חרמש ומכסחת דשא מכניים;
7.20עבודה עם ביטומן חם;
7.21עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;
7.22עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת חומרים מותכים לרגלים;
7.23עבודה הדורשת טיפול בחומרים כימיים נוזליים מסוכנים;
7.24עבודה במתקן חי – כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז-1967;
7.25עבודה במטבחים, בבתי מטבחיים ובפירוק טבחות בעלי חיים;
7.26עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה;
7.27הפעלת טרקטור והפעלת ציוד מכני הנדסי;

 

 

מלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם: